Prvi karijerni koraci

Kada je najbolje vreme da krenem da gradim karijeru? Pretrpani obavezama i ispitima, često zapostavljamo svoj karijerni razvoj zanemarivajući razne vanfakultetske aktivnosti koje mogu dovesti do razvijanja praktičnih veština i znanja neophodnih za uspešan profesionalni život. Samim tim, po ulasku na tržište rada možemo se zateći na jako stranom i nepoznatom mestu, bez ikakvog prethodnog iskustva i ideje čime bismo želeli da se bavimo i u čemu smo zapravo dobri. Iz ovog razloga, jako je važno da se tokom studija više angažujemo kroz različite radionice, volontiranja i prakse, a u ovom tekstu ćemo ti pomoći da pronađeš pravu vannastavnu aktivnost za sebe!

U našoj anketi ,,Karijera iz perspektive studenata” oko polovina studenata nam je rekla da su do sada volontirali, ili pohađali neke kurseve (za jezike, informatičko obrazovanje), oko 40% je išlo na praksu, ili edukacije, a čak 80% na radionice. Interesantno je da gotovo svi studenti (95%) znaju gde mogu da se informišu o ovim aktivnostima, ali ipak polovina ne učestvuje u njima, te ćemo sada objasniti zašto su one zapravo važne.

Istraživanja pokazuju da 94% poslodavaca podržava praktikante da se zaposle nakon obavljene prakse. Dakle, pored toga što ćete imati priliku da praktično primenite naučeno, moći ćete i da dobijete stalno zaposlenje. Pored toga, 63% HR menadžera navodi da se kandidati sa volonterskim iskustvom (npr. studentske organizacije) i sličnim aktivnostima ističu u odnosu na ostale. Kroz ovakav rad razvijate svoje veštine organizovanja, upravljanja, komunikacije i rešavanja problema. Naši studenti su o vanfakultetskim aktivnostima rekli sledeće:

,,Iz razloga sto mi ove aktivnosti pruzaju mogućnost da se informišem o savremenim teorijama i idejama iz struke što retko imam priliku na fakultetu, jer su programi neadekvatni i prevaziđeni (ako su u pitanju radionice/edukacije) a preko studentskih org. kao i prakse/volontiranja pruža mi se mogućnost da primenim znanje koje imam i da proširim isto kao i da steknem veštine koje će mi trebati u daljoj karijeri, a koje nas ne uče na fakultetu.”

Gde možeš pronaći praksu? Pre svega, tvoja prva stanica treba da bude Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta. Na našem sajtu i društvenim mrežama uvek možete pronaći aktuelne konkurse za prakse namenjene našim studentima. Ako imate ideju u kojoj biste oblasti, ili kompaniji želeli da radite ne ustručavajte se da ih direktno kontaktirate! Većina kompanija je otvorena za primanje praktikanata i ceni preuzimanje inicijative i motivisanost za rad. Pored toga, uvek se možete informisati o dostupnim praksama na sajtovima za oglase za posao poput Infostuda, ili Jooble-a. Na kraju, jedan od najvažnijih izvora, koji samo 26% studenata u našem uzorku koristi, jeste LinkedIn. Ova mreža predstavlja najbolji način da se povežete sa aktivnim regruterima i prvi dobijete obaveštenja o dostupnim praksama i poslovima u skladu sa svojim interesovanjima. Detalje o tome kako možete da napravite svoj LinkedIn profil možete pogledati u videu na našoj Instagram stranici.

Podaci su pokazali da je malo više od polovine ispitanika/ca (52,2%) u nekom trenutku volontiralo. Volonterski angažman je takođe veoma značajan za karijerni razvoj. Selekcija studenata prilikom upisivanja master studija na univerzitetima širom sveta uzima u obzir i njihovo volontersko iskustvo. Rad volontera je neplaćen rad, ali je rad koji definitivno stvara novu vrednost i veoma je značajan za razvoj društvene zajednice. Iako bi neki prigovorili da motiv volontera ne mora da bude nužno altruistički, jer i volonteri imaju koristi od volontiranja (bolje šanse za zaposlenje ili za upisivanje master studija), vrednost njihovog uloženog rada svakako ostaje vidljiva. Dakle, ako niste do sada volontirali, prijavite se! Probajte! Možda ćete steći neko novo iskustvo ili nove prijatelje. Na kraju ćete svakako imati popunjenu rubriku za volontiranje u svom CV formularu i možda će baš to navesti poslodavca da vas zaposli, jer odluka da se volontira ukazuje na vrednoću i na spremnost da se preuzme odgovornost.

Nezanemarljiv značaj za budući razvoj karijere ima i članstvo u studentskim organizacijama. Nešto više od dve trećine ispitanika/ca je potvrdilo da je član neke studentske organizacije. Neminovno je da studentske organizacije predstavljaju dobro mesto za sticanje novih poznanstava i novih znanja, odnosno socijalnog i humanog kapitala, koji će u budućnosti obezbediti studentima zavidan položaj na tržištu rada. Angažmanom u studentskim organizacijama studenti se navikavaju na rad u timu i stiču komunikacijske veštine. Imajući u vidu da je oko četvrtina ispitanika (26,1%) istaklo da se na fakultetu ne podstiče timski duh, značaj timskog rada u studentskim organizacijama se čini još većim.  Zato ne budite pasivni studenti, nego se angažujte! Svaki rad se na kraju isplati! O konkursu za članstvo u nekom od sektora Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta možete saznati preko sajta Centra ili preko sajta fakulteta. Sledeći konkurs će biti na proleće i zato ne oklevajte, nego se prijavite, jer nemate šta da izgubite!

Više od dve trećine ispitanika/ca (65,2%) je istaklo da je za razvoj komunikacijskih, organizacijskih i računarskih veština, kao i za razvoj timskog duha, inovativnosti i inicijativnosti bilo značajnije iskustvo stečeno tokom vannastavnih aktivnosti nego na fakultetu. Dakle, nije dovoljno fakultetsko (teorijsko) znanje da bi se razvile kompetentne veštine koje će nas progurati u poslednje krugove selekcije za posao ili za upisivanje master studija. Neophodno je i praktično znanje. Kao studenti humanističkih nauka, poseban značaj za nas ima iskustvo u radu sa drugim ljudima, a tome ide u prilog i sledeći iskaz jednog ispitanika:

“Humanističke nauke više od prirodnih zahtevaju konstantan rad i povezivanje sa ljudima, i zbog iskustva, ali i zbog sagledavanja različitih perspektiva u uspostavljanju budućih profesionalnih odnosa. Svako volontiranje, praksa ili dodatno usavršavanje dovode vas u kontakt sa novim ljudima, novim znanjima i novim perspektivama.”

Opširnije o uslugama Centra:

Sajt: https://czrkff.rs/
Facebook: https://m.facebook.com/czrkff
Instagram: https://www.instagram.com/czrkff/