Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta (CZRKFF) Univerziteta u Beogradu je neprofitna studentska organizacija koju su 2012. godine oformili studenti Filozofskog fakulteta za studente.

MISIJA

Naša misija je da olakšamo studentima i diplomcima Filozofskog fakulteta ulazak u svet rada i omogućimo im sticanje praktičnih znanja i veština, kao i razvijanje njihovih ličnih i profesionalnih potencijala.

VIZIJA

Glavni cilj naše organizacije je da studentima i diplomcima Filozofskog fakulteta budemo podrška u karijernom razvoju, kao i da našim partnerima pružimo kvalitetnu i kontinuiranu saradnju.