Praksa u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta raspisuje konkurs za obavljanje stručne prakse u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu za studente završnih godina i master studija svih studijskih grupa, na poziciji: stručni saradnik.

Rok za konkurisanje je 28.03.2021.

Zaduženja uključuju:
• Praćenje realizacije pojedinačnih obuka
• Ažuriranje interne baze podataka
• Analiziranje podataka o stručnjacima iz oblasti socijalne zaštite i njihovim obrazovnim potrebama
• Prisustvovanje interaktivnim obukama koje realizuje Republički zavod za socijalnu zaštitu

Uslovi angažovanja:
• Studenti završnih godina i master studija svih studijskih grupa
• Poznavanje rada na računaru

Period angažovanja:
• Dva meseca
• Početak volontiranja će se organizovati u dogovoru sa svakim pojedinačnim studentom

Vreme angažovanja:
• Do 12 sati nedeljno (fleksibilno)

CV poslati putem Google formulara: https://goo.gl/forms/UlgR7LtOSR0mb34I2