Plaćena praksa u kompaniji ManpowerGroup za psihologe

Drage koleginice i kolege,

Praksa u komapniji ManpowerGroup je otvorena. Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta vas poziva da se prijavite za  novu poziciju za praksu u  ovoj  međunaronoj kompaniji. Full-time plaćena praksa namenjena je diplomiranim (ili uskoro diplomiranim) psiholozima!

Kompanije ManpowerGroup i Assert International, kao HR Consulting kompanije, podržavaju kompanije u donošenju inovativnih odluka koje se odnose na biznis i ljude, kao i pojedince u njihovom ličnom karijernom upravljanju kroz pružanje jedinstvenog uvida primenom prepoznatih i  standardizovanih metoda. Kao apsolutna podrška biznisu i razvoju, uvek pronalaze najefikasnija HR rešenja za razvoj biznisa, ali i zaposlenih. Njihova specijalnost jesu regrutacija i selekcija, people development, održavanje treninga, vođenje HR Assessment centara, talent management, istraživanje tržišta, mapiranje talaneta, dok su sertifikovani i za gejmifikovane razvojne programe.

Kompanije ManpowerGroup i Assert International vas pozivaju da se prijavite za full-time plaćenu praksu unutar njihovog HR Assessment Tima!

Šta praktikant najviše radi?

  • Isporuku HR assessment rešenja i srodnih projektnih rešenja našim klijentima
  • Dobija priliku da koristi vrhunske instrumente/tehnologije procena (assessmenata), u svrhu pružanja profesionalnih usluga ka klijentima
  • Sprovodi osnovne analize poslova, sastavlja predloge i izveštaje o održanim HR assessmentima, asistira pri pomaganju klijentima i kandidatima sa upitima

Koji su uslovi angažovanja?

  • Diplomirani ste psiholog ili ste na završnoj godini ovog usmerenja
  • Želite da svoja teorijska znanja primenite u oblastima upoznavanja i razvoja zaposlenih, kao i drugim oblastima u vezi sa biznisom i zaposlenima
  • Voljni ste da učite i napredujete u sferi HR Consulting-a

Koliko bi angažovanje trajalo?

  • Inicijalno trajanje prakse bi bilo 3 meseca (ali je praksu moguće produžiti, a postoji i mogućnosti stalnog zaposlenja nakon prakse)

Rok za konkurisanje: 15.05.2022.

Ako vas je ova priča zainteresovala, svoje prijave možete poslati na mejl    karijerni@czrkff.rs do naznačenog roka za konkurisanje za praksu.

Više o samom praksodavcu možete videti na: https://manpowergroup.rs/

Da saznate nešto opširnije o Centru, našem radu i kako biste uvek bili u toku sa najnovijim prilikama za praksu zapratite nas i na društvenim mrežama!

Sajt: https://czrkff.rs/
Facebook: https://m.facebook.com/czrkff
Instagram: https://www.instagram.com/czrkff/
Tiktok: tiktok.com/@czrkff