Postani deo Centra!

POSTANI DEO CENTRA!
 
Drage koleginice i kolege, pozivamo vas da se prijavite na konkurse za praksu u Centru za razvoj karijere Filozofskog fakulteta. Otvorena su tri konkursa za obavljanje stručne prakse na pozicijama:
• saradnik/ca u edukativnom sektoru,
• saradnik/ca u marketing sektoru,
• saradnik/ca u karijernom sektoru.
Rok za konkurisanje: 22.2.2021.
CV poslati putem Google formulara: https://goo.gl/forms/UlgR7LtOSR0mb34I2
.
Saradnik/ca u EDUKATIVNOM sektoru.
Aktivnosti:
• Osmišljavanje i organizacija radionica, obuka i kraćih obrazovnih sadržaja koji odgovaraju potrebama i interesovanjima studenata
• Sprovođenje internih radionica za ostale članove Centra za razvoj karijere
• Učešće i saradnja u ostalim aktivnostima organizacije (organizacija događaja)
• Rad u timu od pet članova
Uslovi angažovanja:
• Studenti prve, druge i treće godine osnovnih studija, svih studijskih grupa
• Razvijene komunikacione veštine
• Kreativnost
• Spremnost na učenje
• Poželjno (ne nužno) iskustvo u vođenju obuka
Vreme angažovanja: 4-6 sati nedeljno
.
Saradnik/ca u MARKETING sektoru.
Aktivnosti:
• Upravljanje društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Linkedin) i sajtom Centra za razvoj karijere
• Kreiranje (vizuelnog i tekstualnog) sadržaja za društvene mreže
• Osmišljavanje promotivnih materijala, aktivnosti, sadržaja i kampanja (npr. promocija događaja u organizaciji Centra)
• Istraživanje događaja, sadržaja i informacija korisnih za studente
• Rad u timu od šestoro i komunikacija sa saradnicima Centra
Uslovi angažovanja:
• Studenti prve, druge i treće godine osnovnih studija, svih studijskih grupa
• Poželjno znanje grafičkog dizajna (rad u programima kao što su Canva, Adobe Photoshop) i visok stepen digitalne pismenosti
• Kreativnost, fleksibilnost, komunikativnost, odgovornost, spremnost da se uči.
Vreme angažovanja: 6 sati nedeljno
.
Saradnik/ca u KARIJERNOM sektoru.
Aktivnosti:
• Konsultativni rad sa studentima u cilju poboljšanja radne biografije i informisanosti o praksama
• Komunikacija i pregovaranje sa potencijalnim praksodavcima radi obezbeđivanja programa volontiranja i praksi za studente
• Izrada i vođenje novih konkursa za prakse
• Komunikacija sa studentima i ažuriranje baze podataka
• Učešće u ostalim aktivnostima organizacije
• Rad u timu od pet članova
Uslovi angažovanja:
• Studenti svih godina svih studijskih grupa
• Komunikativnost i organizovanost
• Ažurnost
• Pregovaračke sposobnosti i fleksibilnost
Vreme angažovanja: 4-6 sati nedeljno