Konkurs za saradnika u sektoru za ljudske resurse

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta Vas poziva da se prijavite za konkurs za stučnu praksu na poziciji: Saradnik/ca u sektoru za ljudske resurse


Aktivnosti:
– Selekcija kandidata
– Organizovanje intervjua
– Karijerno vođenje i razvoj članova Centra
– Unapređivanje međuljudskih odnosa i rada u Centru za razvoj karijere kroz organizovanje team building-a
– Evaluacija rada članova Centra
– Učestvovanje u aktivnostima Centra

Uslovi angažovanja:
– Studenti svih godina osnovnih studija i svih studijskih grupa
– Razvijene komunikacione veštine
– Organizovanost i fleksibilnost
– Inicijativnost
– Spremnost na rad u timu od četvoro

Vreme angažovanja: 4 sata nedeljno

Rok za konkurisanje: 10.10.2021.


CV poslati putem Google formulara: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAhq7oWWEZtqC9gXPyJuASAOW1z9llcOe9KJXCpIiN4haV0w/viewform