Konkurs za saradnika u HR sektoru

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta raspisuje konkurs za obavljanje stručne prakse na poziciji: Saradnik/ca u sektoru za ljudske resurse.


Aktivnosti:
– Selekcija kandidata
– Organizovanje intervjua
– Karijerno vođenje i razvoj članova Centra
– Unapređivanje međuljudskih odnosa i rada u Centru za razvoj karijere kroz organizovanje team building-a
– Evaluacija rada članova Centra
– Učestvovanje u aktivnostima Centra

Uslovi angažovanja:
– Studenti svih godina osnovnih studija i svih studijskih grupa
– Razvijene komunikacione veštine
– Organizovanost i fleksibilnost
– Inicijativnost
– Spremnost na rad u timu od 5 članova

Vreme angažovanja: 4 sata nedeljno

Rok za konkurisanje: 26.10.2020.

CV poslati putem Google formulara: https://goo.gl/forms/UlgR7LtOSR0mb34I2