Konkurs za saradnika u sektoru za spoljne odnose

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta raspisuje konkurs za obavljanje stručne prakse na poziciji: Saradnik/ca u sektoru za spoljne odnose.


Aktivnosti:
• Kontaktiranje potencijalnih partnera
• Ugovaranje donacija i sponzorstava
• Uspostavljanje saradnje sa organizacijama koje podržavaju karijerni razvoj
• Strateško planiranje promocije Centra za razvoj karijere na događajima, sajmovima, konferencijama
• Rad u timu od petoro

Uslovi angažovanja:
• Studenti svih godina svih studijskih grupa
• Komunikativnost, asertivnost, pregovaračke sposobnosti, otvorenost, fleksibilnost, inicijativnost, kreativnost

Vreme angažovanja: do 4 sata nedeljno

Rok za konkurisanje: 19.10.2020.

CV poslati putem Google formulara: https://goo.gl/forms/UlgR7LtOSR0mb34I2