Konkurs za praksu u Centru

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta Vas poziva da se prijavite na konkurs za stručnu praksu na poziciji saradnika/ce jednog od ova pet  sektora:

 

 

EDUKATIVNI SEKTOR

Aktivnosti:

 • priprema radionica koje su korisne studentima Filozofskog fakulteta
 • razvoj članova Centra organizovanjem internih obuka
 • kreiranje edukativnog sadržaja za društvene mreže
 • rad u timu od šestoro

 

KARIJERNI SEKTOR

Aktivnosti:

 • konsultativni rad sa studentima Filozofskog fakulteta
 • pregovaranje i komunikacija sa praksodavcima radi obezbeđivanja prakse ili volontiranja
 • izrada i vođenje novih konkursa za prakse
 • komunikacija sa studentima
 • ažuriranje baze podataka
 • CV screening
 • evaluiranje praksi
 • rad u timu od šestoro

 

MARKETING SEKTOR

Aktivnosti:

 • kreiranje vizuelnog i tekstualnog materijala za društvene mreže
 • kreiranje promotivnog materijala za Centar
 • upravljanje društevnnim mrežama Centra
 • upravljanje sajtom Centra
 • istraživanje sadržaja, događaja i informacija korisnih za studente
 • rad u timu od šestoro

ISTRAŽIVAČKO-ŽURNALISTIČKI SEKTOR

Aktivnosti:

 • kreiranje i sprovođenje upitnika i anketa
 • izveštavanje o rezultatima istraživanja
 • pisanje članaka
 • sprovođenje i transkribovanje intervjua
 • primena kvantitativnih i kvalitativnih metoda
 • rad u timu od petoro

SEKTOR SPOLJNIH ODNOSA

Aktivnosti:

 • kontaktiranje potencijalnih partnera
 • ugovaranje donacija i sponzorstava
 • uspostavljanje saradnje sa organizacijama koje podržavaju razvoj studenata
 • strateško planiranje promocije Centra na događajima, sajmovima, konferencijama
 • rad u timu od četvoro

 

Konkurs je otvoren za studente svih godina osnovnih studija svih studijskih grupa.

 

Rok za konkurisanje: 12. 02. 2023.

 

Prijave slati putem linka:

https://forms.gle/J7izksd5xQ17M3jt9

 

 

Opširnije o uslugama Centra:

Sajt: https://czrkff.rs

Facebook: https://www.facebook.com/czrkff/

Instagram: https://www.instagram.com/czrkff