Konkurs za praksu u agenciji Smart Plus Research

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta raspisuje konkurs za studente svih godina psihologije, sociologije, andragogije i pedagogije za obavljanje stručne prakse na poziciji: Asistent istraživača tržišta i javnog mnjenja.

Opis prakse:

 • Rad u SPSS-u i sličnim softverima za obradu baza podataka;
 • Statističke obrade i analize podataka;
 • Priprema upitnika i uzoraka za istraživanje;
 • Asistencija u izradi izveštaja obavljenih istraživanja.

Uslovi angažovanja:

 • Studenti svih godina psihologije, sociologije, andragogije ili pedagogije
 • Poželjno poznavanje rada u SPSS-u
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika

Dodatne napomene:

 • Mogućnost honorarnog zaposlenja za studente koji se istaknu;
 • Praksa će krenuti u junu, a odabrani kandidati će se smenjivati na mesec dana;
 • Prva nedelja prakse će biti organizovana uživo, dok se ostatak sprovodi onlajn;
 • U kancelariji svakog dana borave tri psa, te se praksa ne preporučuje osobama koje su alergične ili imaju strah od pasa.

Period angažovanja: Mesec dana

Vreme angažovanja: 20 sati nedeljno

Rok za konkurisanje: 20.05.2021.

CV poslati na: https://goo.gl/forms/UlgR7LtOSR0mb34I2

Više o uslugama Centra:
Facebook https://www.facebook.com/czrkff   
Instagram: https://www.instagram.com/czrkff/  
Sajt: https://czrkff.rs