IT kompanija AppWorks – praksa

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta raspisuje konkurs za obavljanje
stručne prakse u IT kompaniji Appworks za studente završnih godina i master studija
svih studijskih grupa, na poziciji: urednika/kreatora sadržaja.
Zaduženja uključuju:
· Traženje spoljnjih saradnika za svaku pojedinu temu u okviru edukativnog sadržaja
· komunikacija sa tim saradnicima pri idejnom formiranju svakog postera
· Pomoć i usmerenje pri odabiru sadržaja za poster
· Komunikacija sa grafičkim dizajnerom, kako bi krajnji rezultat bio vizuelno
upečatljiv
· Dodavanje postojećeg digitalnog sadržaja u mobilnu aplikaciju
· Kreiranje kvizova i testova
· Komunikacija sa direktorima osnovnih škola, sekretarima gradskih uprava za
obrazovanje i slično sa ciljem prezentacije proizvoda
· Zainteresovanost za dalji razvoj proizvoda MapApp interaktivni posteri
(koncept proizvoda – https://youtu.be/6LzulR3LT4M)
Uslovi angažovanja:
· Studenti završnih godina i master studija svih studijskih grupa
· Potpuna pismenost
· Komunikacija na engleskom jeziku
Period angažovanja:
· Plaćena praksa mesec dana uz mogućnost stalnog zaposlenja
Vreme angažovanja:
· Prvi mesec 24h nedeljno, nakon toga puno radno vreme (40h nedeljno)
Rok za konkurisanje je: 24.02.2022.
CV poslati putem Google formulara: https://goo.gl/forms/UlgR7LtOSR0mb34I2


Opširnije o uslugama centra:
Sajt: https://czrkff.rs
Facebook: https://www.facebook.com/czrkff
Instagram: https://www.instagram.com/czrkff