Konkurs za saradnika u istraživačkom sektoru

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta raspisuje konkurs za obavljanje stručne prakse na poziciji: Saradnik/ca u istraživačkom sektoru.

 

Aktivnosti:
– Unos i obrada podataka u SPSS-u
– Kreiranje upitnika i anketa
– Pisanje izveštaja (Word, Canva)
– Sprovođenje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja (fokus grupa)
– Učestvovanje u aktivnostima Centra za razvoj karijere

Uslovi angažovanja:
– Studenti svih godina osnovnih studija i svih studijskih grupa
– Osnovno poznavanje rada u SPSS-u
– Poželjno znanje rada u Google Forms
– Motivisanost i kreativnost
– Želja za radom i usavršavanjem
Spremnost na rad u timu od pet članova

Vreme angažovanja: do 4 sata nedeljno

Rok za konkurisanje: 26.10.2020.

CV poslati putem Google formulara: https://goo.gl/forms/UlgR7LtOSR0mb34I2