Da li ti poseduješ TIROKI? – Osobine potrebne za uspešnu karijeru

Ove nedelje nas je zanimalo za kakvim kvalitetima poslodavci tragaju na tržištu rada i koliko nam (ne)formalno obrazovanje i praksa pomažu da razvijemo tražene kvalitete. Kako bismo našli odgovore na ova pitanja, izvršili smo analizu sadržaja oglasa za poslove na pozicijama koje sadržinski odgovaraju smerovima na Filozofskom fakultetu. Tragali smo za najučestalijim mekim i tvrdim veštinama koje poslodavci ističu kao značajne za obavljanje poslova koje nude. Meke veštine odnose se na one sposobnosti koje su sadržinski nespecifične, te korisne u najrazličitijim profesionalnim kontekstima. Tvrde veštine, s druge strane, su specifične za određenu profesiju i njihovo sticanje je uglavnom formalizovano kroz (van)nastavne aktivnosti (strani jezici, računarske veštine, stečena diploma).

Pregledom 30 oglasa za poslove, utvrdili smo najtraženije veštine i sumirali ih u akronimu:

TIROKI – Timski duh, Inovativnost, Računarske veštine, Organizacione veštine, Komunikacione veštine i Inicijativnost.

Dobra vest je da studenti takođe opažaju ove veštine kao važne za uspešno obavljanje posla  u struci. Osim toga, dodaju da je empatija značajno oruđe u radu u oblasti humanističkih nauka.

Vanfakultetske aktivnosti su primarni izvor TIROKI veština po mišljenju 65% naših ispitanika. Svega 20% studenata smatra da ove veštine razvija na fakultetu, a ostatak smatra da su fakultetske i vanfakultetske aktivnosti podjednako značajne za razvoj ovih veština.

Koje su to vanfakultetske aktivnosti u kojima naši studenti učestvuju, a koje doprinose razvoju veština koje su značajne za buduće radno mesto? Radionice su na prvom mestu (82% studenata učestvuje u njima) potom studentske organizacije, volonterske organizacije, kursevi za strane jezike i informatičko obrazovanje, i na kraju prakse i edukacije. Studenti su navodili da su im ove aktivnosti značajne zbog mogućnosti da se oprobaju u različitim oblastima i tako trasiraju svoj dalji karijerni put, zbog razvoja samoefikasnosti i samopouzdanja, ostvarivanja kontakata u oblasti kojoj se bave (networking), a bile su od pomoći i pri usavršavanju veština organizacije vremena.

A gde pronaći potrebne informacije o ovim aktivnostima? Skoro svi naši ispitanici (96%) rekli su da znaju gde da se informišu o vanfakultetskim aktivnostima. Svi studenti koji su učestvovali u istraživanju naveli su društvene mreže kao kanal preko kojeg se informišu – stoga zapratite naš Instagram profil :). Pored društvenih mreža, informišu se najviše na sajtu fakulteta, od prijatelja i porodice, sajtova za oglase, i na kraju preko Linkedin-a i profesora. Ni jedan ispitanik nije rekao da se ne informiše o vanfakultetskim aktivnostima, što nam sugeriše da je svim studentima ova vrsta aktivnosti važna, a studenti su to i potvrdili time što su same aktivnosti u 100% slučajeva ocenili pozitivno (u 70% slučajeva kao veoma važne, a u 30% kao važne).

Veštine koje su najtraženije u oglasima za posao mogu se svrstati u domen ključnih kompetencija 21.veka. TIROKI veštine mogu se svrstati među: socioemocionalne kompetencije (dobra verbalna i neverbalna komunikacija i kooperacija), digitalnu pismenost (ovladavanje IKT (Informatičko-Komunikaciono-Tehnološkim) veštinama i alatima i njihova primena u drugim oblastima učenja i rada), kompetencije preduzetništva (inicijativnost), kreativne kompetencije (inovacija) i metakognitivne kompetencije (organizacija).  Potreba za informacionom pismenošću vidi se u nužnosti poznavanja validnih izvora informacija o

fakultetskim i vanfakultetskim aktivnostima. Metode rada na fakultetu, i izvan njega, koje podstiču razvoj ovih kompetencija su, između ostalog, volonterski rad u zajednici, projekatska nastava, kooperativno učenje, i STEM obrazovanje koje obuhvata nauku, matemariku, inženjering, i tehnologiju. 

Stoga, savetujemo našim studentima da se oprobaju u aktivnostima ovog karaktera, da istražuju o prilikama fakultetskih i vanfakultetskih iskustava, preko izvora kao što su društvene mreže Centra za razvoj karijere, sajta Centra, i ostalih pomenutih kanala informacija!

Opširnije o uslugama Centra:
Sajt: https://czrkff.rs/
Facebook: https://m.facebook.com/czrkff
Instagram: https://www.instagram.com/czrkff/