Praksa u Centru za unapređenje društva

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u saradnji sa Centrom za Unapređenje Društva raspisuje konkurs za obavljanje stručne prakse na poziciji: Asistent

Aktivnosti studenata obuhvataju:
• Individualan rad studenta sa osobom oštećenog vida
• 2 puta nedeljno viđanje /druženje para (odstupanja su moguća, sve prema dogovoru između para)
• Odlasci na povremene grupne izlete organizovane od strane Centra za unapređenje društva
• Popunjavanje izveštaja za svaki susret
• Mesečni grupni sastanak radi analiziranja i daljeg planiranja rada zbog napretka studenata i ostvarivanje sve bolje podrške licima oštećenog vida

Uslovi angažovanja:
• Studenti III i IV godine studija svih studijskih grupa
Dodatne napomene:
• Tokom programa obezbeđeni su kulturni i umetnički sadržaji, izleti, ali i obuka studenata i pomoć mentora u svakom trenutku

Period angažovanja: 6 meseci

Vreme angažovanja: 8 sati nedeljno

Rok za konkurisanje: 01.12.2019.

CV poslati putem Google upitnika: https://goo.gl/forms/UlgR7LtOSR0mb34I2