Konkurs za praksu u CZRKFF-u

Početkom svake akademske godine Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta otvara konkurs za prijem novih članova koji žele da postanu deo ove organizacije. U istom ovom Centru veliki broj naših kolega otpočelo je u svoju karijernu priču. Organizacija postoji već dvanaest godina i uspešno usmerava, podržava i ohrabruje mlade ljude da izgrade sebe i svoju karijeru.

Kroz postojanje različitih sektora, Centar je svakome omogućio mesto na kojem će moći da iskaže svoje ideje i stavove, razvije kritičko mišljenje, konstruktivno reši svaki problem ili prepreku i da pruži potporu ličnom i profesionalnom razvoju, ali i doprinos zajednici kojoj svi studenti pripadaju. Neki od tvojih početnih koraka biće upoznavanje kolega, rad u timu, razvijanje različitih veština i sticanje znanja.

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta je tačka okupljanja perspektivnih, organizovanih, kreativnih i komunikativnih studenta koji žele da unaprede već postojeće veštine ili su spremni da ih izgrade kroz rad sa svojim kolegama.

1. Karijerni sektor

Saradnici karijernog sektora bave se organizovanjem praksi za studente Filozofskoga fakulteta. Oni vredno rade na kontaktiranju i uspostavljanju komunikacije sa potencijalnim poslodavcima, vođenje praksi, ali podršku studentima u razvoju svoje karijere u vidu CV-screening-a. Angažovanjem u ovom sektoru steći ćeš veštinu pisanja i procene CV-ja, procene tržišta rada i prepoznavanja zajedničkih interesa na istom i veštine pregovaranja.

2. Marketing sektor

Saradnici marketing sektora bave se vođenjem društvenih mreža, kreiranjem objava i sadržaja na svim platformama Centra. Njegova uloga je da, kroz kreiranje različitih vizuala, što više približi publici prilike koje Centar omogućava studentima, ali takođe kreira i neophodne promotivne materijale u svrhe predstavljanja Centra. Radom u ovom sektoru naučićeš veštine potrebne da se sastavi vizuelni i testualni promotivni materijal, steći znanje o digitalnom marketingu i marketingu društvenih mreža, ali i korišćenje alata za njihovo dizajniranje u različitim programima.

3. Sektor za ljudske resurse

Saradnici ovog sektora bave se selekcijom i  regrutacijom kandidata za Centar, pravljenjem mesečnih izveštaja o radu sektora, organizovanjem tim biling-a i tim bonding-a, ali i konstruktivnim rešavanjem sukoba u međuljudskim odnosima na nivou sektora i celokupnog Centra. Zalaganjem u ovom sektoru naučićeš veštine asertivne komunikacije, kontruktivno rešavanje konflikata, razumevanje procesa selekcije i regrutacije i kako da održiš timski duh jednog kolektiva.

4. Istraživačko – žurnalistički sektor

Saradnici ovog sektora bave se pronalaženjem tema koje su relevantne za studente, sprovođenjem različitih vrsta istraživanja u okviru tih tema, a zatim i analizom dobijenih podataka i daljeg objavljivanja javno dostupnih rezultata u cilju informisanja i poboljšanja razumevanja određenih pojava. U okviru ovog sektora naučićeš veštin sprovođenja istaživanja, analize podataka, naučnog pisanja i žurnalističke veštine.

5. Sektor za spoljne odnose

Saradnici sektora za spoljne odnose bave se uspostavljenjem saradnji sa drugim kompanijama, firmama i organizacijama, kao i obezbeđivanjem sponzorstava i sredstava potrebnih za rad Centra. Zalaganjem u ovom sektoru znaćeš kako da upotrebiš svoje pregovaračke veštine, ali i veštine snalaženja u međuljudskoj komunikaciji.

6. Edukativni sektor

Saradnici ovog sektora bave se edukacijama studenata Filozofskog fakulteta u odnosu na teme koje su studentima relevantne za dalji tok studiranja, kao i prve karijerne korake. Kroz radionice i interne obuke, ovaj sektor će ti omogućiti korisno znanje i ostvarivanje ličnog razvoja, a naučičeš i kako da prevaziđeš strah od javnog nastupa i uspešno vodiš radionice sa ostalim članovima sektora.

7. Event sektor

Sektor koji nam se pridružio ove godine i traži studente koji sebe pronalaze u osmišljavanju i realizovanju raznih događaja, od žurki do naučnih konferencija. Podrazumeva logističko planiranje kao i pregovaranje sa potencijalnim saradnicima. U ovom sektoru steći ćeš neophodne logističke i pregovaračke veštine.

Međusobna saradnja sektora odvija se tokom čitave godine dok vrhunac dostiže na našem najznačajnijem događaju, koji istovremeno predstavlja krunu zajedničkog rada celog Centra od njegovog osnivanja do dana današnjeg. U pitanju je rođendan Centra koji se obeležava svake godine u vidu konferencije na određenu temu, koja se smatra korisnom i zanimljivom za celokupno akademsko društvo. Tog dana imaćete priliku da čujete priče ljudi koji već uveliko koračaju svojim karijernim putem, upoznate stručnjake iz raznih oblasti i tržišta rada, proširite mrežu kontakata i međusobno razmenite znanja i ideje za neke buduće saradnje.

Čekamo te da kažeš svoju ideju i zajedno gradimo buduću karijeru!

Rok za konkurisanje: 15.10.2023.

 

Prijave slati putem linka:

https://forms.gle/J7izksd5xQ17M3jt9

 

 

Opširnije o uslugama Centra:

Sajt: https://czrkff.rs

Facebook: https://www.facebook.com/czrkff/

Instagram: https://www.instagram.com/czrkff